Posts Tagged ‘ bana’mah ’

Syabbihah dan Jaisyun Nidzam


ekal, zulfickar ekal, ekal, bana'mahSecara umum rakyat Suriah membagi dua musuh mereka :

– Syabbiihah
Tentara bayaran yang asalnya adalah mafia, Preman dan kriminil beragama Syi’ah Nushairiah. Merekalah yang paling banyak melakukan kekejaman terhadap rakyat. Syabbihah baru diresmikan ketika mula perang Suriah tapi sudah dipupuk sejak lama Continue reading

Advertisements
Advertisements